Excerpt for The Frog And The Ladybug From The Series The Nature’s Magical Passion For The Fashion by , available in its entirety at Smashwords

Ta e-książka jest przeznaczona tylko do użytku prywatnego. Nie może być odsprzedawana lub przekazywana osobom trzecim.

Jeśli chciał(a)byś się podzielić tą książką z drugą osobą, proszę zakup dodatkowy egzemplarz dla każdej osoby. Jeśli czytasz tą książkę i jej nie zakupiłe(a)ś, lub nie została ona zakupiona dla twojego użytku, skieruj się do swego ulubionego wydawcy w celu nabycia własnej kopi.

Dziękuję za docenienie pracy autorki.This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people.

If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each recipient. If you’re reading this book and did not purchase it,

or it was not purchased for your use only, than please return to your favorite ebook retailer and purchase your own copy.

Thank you for respecting the hard work of the author.Distributed by SmashwordsWszelkie prawa zastrzeżone 2018
Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Page 1 show above.)